Reisikindlustus

Reisikindlustus

Ainulaadne reisikindlustus Eestis - osta Seesami reisikindlustus e-poest.

Inimesed ei süvene reisikindlustuse tingimustesse

Postitatud: 03.03.2016

Seesami poolt läbi viidud reisiuuringust selgus, et kuigi 65% reisijatest vormistavad endale alati reisikindlustuse, kaaluvad vaid 17% neist põhjalikult kõiki reisikindlustuse tingimusi ning 16% ei süvene tingimustesse üldse, mis võib tekitada hiljem arusaamatusi reisikahju hüvitamisel.

Seesami reisikindlustuse tootejuht Jonatan Jõksi sõnul on reisikindlustus muutumas üheks reisimise elementaarseks osaks, kuid enamasti vormistatakse see vaid formaalselt ilma tingimustesse põhjalikult süvenemata.

„Uuringust selgus, et vaid 17% vastanutest on põhjalikult tutvunud reisikindlustuse tingimustega, 68% vastanutest tutvuvad tingimustega vaid osaliselt ning 16% valivad automaatselt pakutava paketi ning tingimustesse üldse ei süvene. See aga võib kaasa tuua olukordi, mil reisil tekkinud kahju ei saa tingimuste tõttu hüvitada või jääb hüvitise määr väheseks,“ rääkis Jõks.

Tema sõnul on nende praktikas ette tulnud mitmeid juhuseid, kus valitud kindlustuskaitsed või kaitsete piirmäärad ei ole hüvitamisel olnud piisavad või on mõni aspekt kindlustuse tegemisel sootuks kahe silma vahele jäänud.  Ta selgitab: „Mõnikord ei vali näiteks suusareisile minejad ohtliku harrastuse lisakaitset, mis on aga sellise tegevuse jaoks vajalik. Samuti peaks jälgima, et reisitõrke kindlustus oleks valitud piisava summa peale, et katta ära reisi kogu maksumus.“

Kuna iga reis on olenevalt sihtkohast, kestvusest ja planeeritavatest tegevustest tulenevalt erinev, peaks iga kord ka reisikindlustust vormistades hindama reisil tekkida võivaid riske ning valima kõige sobivamate tingimustega paketi. „Kui reisi jaoks on möödapääsmatu mõni kindel riideese või varustus, tuleks valida ka pagasikindlustuse lisakaitse. Kui reisijal on näiteks ärikohtumine plaanis, kuid ülikond ei jõua pagasiga õigeks ajaks kohale, saab pagasi lisakindlustusega osta uue ülikonna, mille hinnast hüvitab Seesam kuni 50 protsenti ,“ kommenteerib Jõks.

Seesami reisiuuringu andmetel on reisikindlustuse vormistamine muutunud reisijate hulgas üsna tavapäraseks. 65% uuringus osalejatest teeb alati välisriiki reisides reisikindlustuse, olenemata reisi sihtkohast või kestvusest ning 16% vastanutest teeb reisikindlustuse vaid pikemate reiside puhul. Kunagi ei ole reisikindlustust teinud 6% vastanutest.